Kurzemes NVO atbalsta centrs


Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”  dibināta 1998. gadā. Biedrības biedri ir 29 dažādu jomu nevalstiskās organizācija un individuāli biedri. 

Biedrība ir vadošā Kurzemes NVO pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā. To apliecina gan pēdējo gadu saņemtie grantu shēmas finansējumi no valsts, kuri tika piešķirti tikai vienai NVO katrā Latvijas reģionā, gan arī dažādas aktivitātes un projekti, kuri vērsti uz visas Kurzemes NVO darbības stiprināšanu. Biedrība no 2006. – 2008. darbojās kā Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju Resursu centrs ar Lejaskurzemes NVO atbalsta filiāli Saldū. 

Misija: atvērta, radoša un inovatīva organizācija ar stabilām tradīcijām, kas apvieno, stiprina un iedrošina biedrības un nodibinājumus Kurzemē visdažādāko ideju īstenošanai.

Mērķis: Veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesu norises Kurzemes reģionā.

Darbības galvenie virzieni:

  • izglītojoši pasākumi – konsultācijas, semināri, izbraukuma konsultācijas;
  • informācijas apkopošana un izplatīšana – informatīvie un metodiskie materiāli, elektroniskā Ziņu lapa, centra mājas lapa, elektroniskā datu bāze par Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām;
  • inovatīvi pasākumi – konferences, forumi, festivāli, informatīvās kampaņas u.c.;
  • sadarbības veicināšana un īstenošana – ar citām NVO, pašvaldībām, u.c.

KONTAKTI
 
Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"  ("Kurzeme NGO Support Center"")
reģ. nr.: 40008038577, adrese: Kr. Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, Latvija,  LV-3201
Swedbank, LV57HABA0551000326851


direktore: Inga Znotiņa
mob.: +371 26453683, e-pasts: inga@kurzemesnvo.lv

aktivitāšu koordinatore: Inese Siliņa
mob.: +371 29811722, e-pasts: inese@kurzemesnvo.lv

sabiedrisko attiecību speciāliste: Inguna Pekmane
mob.: +371 29377016, e-pasts: inguna@kurzemesnvo.lv

starptautisko attiecību koordinatore: Linda Sūniņa
mob.: +371 29332989, e-pasts: lina.sunina@zkcentrs.lv

 
padomes priekšsēdētāja: Dace Grosvalde ("Talsu fotoklubs")
mob.: +371 28354232, e-pasts: grosvalde_dace @ inbox.lv
padomes locekļi: Agnese Kviese, nodibinājums "Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš", m. 26317019
Alla Spruģevica, nodibinājums "Talsu novada krīžu cents", m. 29375549
Juris Haberkorns, b-ba "Talsu invalīdubiedrība", m.29747270

 

NVO konsultācijas

Vēlies dibināt biedrību vai nodibinājumu? Esi samulsis, kā kārtot grāmatvedību? Vēlies saprast, kā labāk uzrakstīt statūtus un kā pareizi organizēt kopsapulci? Bet varbūt gribi uzzināt, kur meklēt finansējumu savas organizācijas darbībai? Palīdzēsim uzrakstīt arī projektu vai atrast piemērotāku finansējuma avotu tam!

Ja ir jautājumi - nāc un jautā! 

Neklātienē:  info@kurzemesnvo.lv vai zvani 29811722 (Inese) 

Klātienē: pēc vienošanās Talsos, Kr.Valdemāra ielā 17a

 


 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.server2.alt.lv
23-03-2023