Piektdiena, 18. jūnijs
Šodien sveicam: Alberts, Madis
 
 

 
 

Sederčepingas pašvaldība Zviedrijā

Sederčepingas komūna atrodas 15 km uz dienvidiem no Norčepingas Zviedrijā. Platības ziņā lielāko komūnas daļu veido tūkstošiem Sv.Annas arhipelāga salu. Pilsēta ir viena no senākajām un vēstures liecībām bagātākajām Zviedrijas pilsētām. Iedzīvotāju skaits - 14 000. Teritorija 678 km2.

Savstarpēja un uzticības pilna sadarbība jau kopš 1996. gada ir notikusi starp Sederčepingas komūnu un Talsu pilsētu. Kopš tā laika ir īstenoti daudzi projekti, notikušas vizītes un pieredzes apmaiņas. Sadarbība turpinās arī, izveidojoties Talsu novadam.

Sadarbības līgums balstās uz demokrātisku vadības stilu, ietver kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūras tradīciju kopšanu, vēstures izzināšanu, izglītības sistēmas pilnveidošanu, veselības aprūpi, vides aizsardzību, ekonomikas izaugsmi un tautsaimniecības attīstību, sportu un tūrismu.

Bijušās Talsu rajona iestādes ilgstoši ir saņēmušas lielu materiālo atbalstu humāno sūtījumu veidā. Īpaši tika atbalstītas kultūras un sporta iestādes, skolas, bērnudārzi, slimnīca, veselības aprūpes iestādes, Diakonijas un Krīzes centrs ar nepieciešamo inventāru un aprīkojumu. Materiālās palīdzības sūtījumi ir saņemti vismaz 25 miljonu kronu vērtībā. Īpašs paldies par to jāsaka Lisam Surtevallam un Olle Johnssonam, kas par ir saņēmuši arī Talsu novada Atzinības rakstu.

2015. gada septembrī, Talsu novadā notika Zviedru dienas, kurās piedalījās Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms, plaša Sederčepingas delegācija ar mēru Gerdu Aronsson un Ziemeļu valstu ministru padomes pārstāvjiem.

 www.soderkoping.se

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zviedrijā iegūtas jaunas idejas kultūras, tūrisma un sporta jomā

09-11-2016

No 3. līdz 5. novembrim, vizītē pie sadarbības partnerim Zviedrijā, Sederčepingas komūnā, viesojās Talsu novada pašvaldības delegācija, projekta „Labas prakses apmaiņa un kapacitātes celšana kultūras sektorā, tā izmantošana pilsētas konkurētspējas celšanai” („Exchange experience and capacity building in the culture sector as a tool to raise city competitiveness”) ietvaros. Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa kultūras jomā, kā viens no rīkiem pilsētas konkurētspējas celšanā.

 

Darba vizītē uz Sederčepingu devās Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja Linda Sūniņa, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede, un attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Baiba Lorence.

Attēlā no kreisās: Sederčepingas uzņēmējēdarbības koordinatore Barbro Mellqvist, Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus un Sederčepingas komūnas mērs Gerda Aronssone

Par gūtajiem iespaidiem Sederčepingā, pieredzē dalās Kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja Linda Sūniņa:

“Šīs dienas bija ļoti vērtīgas, jo īsā un koncentrētā veidā saņēmām atbildes uz daudziem sev interesējošiem jautājumiem un varējām dalīties savā pieredzē. Bija vērtīgi tikties ar jomas speciālistiem, kuri stāstīja par kultūras pasākumiem, uz kuriem balstās visa kultūras programma. Daudzas viņu stāstītās idejas ir iespējams īstenot arī mūsu novadā, tāpēc bija īpaši vērtīgi pēc tam tās pārrunāt detalizēti, un jau tagad zinām, ka pāris Zviedrijā redzētās idejas centīsimies īstenot pie mums jau nākamgad. Interesanti bija uzzināt viņu sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem un viņu vēlmi iesaistīties pasākumu organizēšanā, kā arī sporta dzīves īstenošanas principus. Runājot par tūrisma nozari, noteikti centīsimies ieviest tūrisma maršrutu kartes bērniem ar attēliem, fotogrāfijām un matemātikas elementiem pilsētas vai novada iepazīšanai un izstaigāšanai. Kartes un maršruti tiks izstrādātas atbilstoši vecumam un mērķauditorijai.”

Projektu vadītāja Baiba Lorence atzīst, ka:

“Šajās dienās tika gūts ieskats, kā veiksmīgi kopā sadarbojoties uzņēmējiem, biedrībām, iedzīvotājiem un pašvaldību institūcijām, tiek panākts maksimālais ieguvums visām iesaistītajām pusēm no dažādiem kultūras, sporta un tūrisma pasākumiem. Tika iegūta ne tikai noderīga informācija par tīri teorētiskām iespējām pilsētas un novada popularizēšanā un konkurētspējas celšanā, bet arī praktiski piemēri, kas lieliski var tikt integrēti un pielāgoti Talsu novada vajadzībām, piemēram, sadarbība starp uzņēmējiem un pašvaldību lielu pasākumu organizēšanā, piedāvājot pilsētas viesiem īpašus piedāvājumus.”

 

Attēlā: vizīte Sederčepingas bibliotēkā un Tūrisma informācijas centrā

Turpinot kolēģu iesākto, manuprāt, svarīgi ir tas, ka jaunākā paaudze - bērni un jaunieši Zviedrijā ir prioritāte, gan pasākumu rīkošanā, kas koncentrēti galvenokārt uz bērniem, gan tūrisma un sporta jomā, gan bibliotēkas pakalpojumu klāsta nodrošināšanā. Sederčepingā ir četri gada nozīmīgākie un apmeklētākie pasākumi – Bērnu diena maijā, Mūzikas un deju festivāls jūnijā, kas ieskandina vasaras sezonu dažādās pilsētas ielās un skvēros, Sv. Annas diena jūlijā, kad atkal tiek rīkotas bērniem veltītas aktivitātes, darbojas svētku tirdziņi un citi pasākumi. Augustā tiek svinētas Viduslaiku dzīres, bet novembra nogalē tiek rīkots Ziemassvētku tirgus. Viens no veiksmīgākajiem mārketinga elementiem ir dažādu mājaslapu interesantais risinājums un pakalpojumu piedāvājums. Viens no piemēriem ir ērta ieejas biļešu rezervēšana un iegāde ar interneta starpniecību uz jebkuru pasākumu pilsētas kultūras vai sporta iestādēs. Tāpat ērti ir bibliotēkas pakalpojumi e-vidē, iespēja lasīt vai iegādāties laikrakstus, žurnālus, grāmatas internetā. Unikāls ir arī interaktīvs vēstures muzejs pilsētas centrā, kuram nav ne logu ne durvju, ne darbinieku, bet tā ir apļveidīga celtne, kurā ieejot var uzzināt visu pilsētas vēsturi.

Attēlā: A.Lācarus un Sederčepingas Rotari kluba prezidente Inga-Lill Ostlunde

Sederčepingā darbojas Pilsētas attīstības centra asociācija, kuras pārstāvji pārsvarā ir uzņēmēji, kas darbojas un attīsta savu biznesu, izmantojot dažādus kultūras pasākumus, iesaistoties tajos un tos organizējot, tā pagarinot arī tūrisma sezonu un līdz ar to, piesaistot vairāk apmeklētāju saviem veikaliņiem un kafejnīcām. Sederčepingā aktīvi turpina darboties Rotari klubs, iesaistoties dažādos labdarības pasākumos. Tiekoties ar Rotari kluba biedriem viesnīcas „Soderkopings Brunn” Rotari zālē, Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus iepazīstināja klātesošos ar Talsu novada attīstību, demonstrējot arī videofilmu par aktuālāko novadā.

 

Inga Priede


 

08.09.2015.

 

Zviedru draugu dienās rod jaunas idejas

14-09-2015

No 3. līdz 8. septembrim, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā un Ziemeļu Ministru padomi, Talsu novadā tika rīkotas zviedru Draugu dienas. Draugu dienās piedalījās arī pašvaldības delegācija no Sederčepingas Zviedrijā. Šajās dienās Talsos viesojās arī Zviedrijas vēstnieks Latvijā V.E. Henriks Landerholms un citas amatpersonas.

 

Zviedrijas vēstnieks Latvijā V.E. Henrijs Landerholms (otrais no labās), tiekoties ar Talsu novada pašvaldības vadību

Zviedru draugu dienu laikā tika rīkotas oficiālās pieņemšanas, zviedru mākslinieku izstāžu atklāšanas un dažādas tikšanās. 

3. septembra pēcpusdienā Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā tika atklāta izstāde “Dzīves puzzle”, pēc izstādes atklāšanas, Zviedrijas vēstnieks tikās arī ar Talsu Komersantu kluba biedriem un citiem Talsu uzņēmējiem. Šajā pat dienā Talsu tautas namā tika atklāta slavenā zviedru karikatūrista Ēverta Kārlsona izstāde „The Best of EWK”, bet Talsu novada muzejā, atklājot zviedru foto mākslinieku Dmitrija Karpenko un Peo Jonsona fotoizstādes, vēstnieks rīkoja pieņemšanu.

Slavenā zviedru karikatūrista Ēverta Kārlsona izstādes „The Best of EWK" atklāšana

Savukārt nākamajā dienā pieņemšanu rīkoja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Viens no Zviedru draugu dienu rīkošanas iniciatoriem, Talsu novada Ziemeļvalstu centra vadītājs Jānis Matulis, uzsvēra, ka ar Sederčepingu jau izsenis vieno ļoti labas draudzības saites, tāpēc ar Zviedrijas pārstāvjiem un Talsu novada pašvaldības vadību izlemts savstarpējo sadarbību stiprināt. Šobrīd Sederčepingas pašvaldību vada Gerda Aronsson, kura jau kopš 2008. gada, kad tika noslēgts sadarbības līgums, ir biežs viesis Talsos. Sarunu rezultātā abas pašvaldības vienojās, ka gan Talsi, gan Sederčepinga ir ļoti ieinteresētas veicināt sadarbību kultūras, sporta, izglītības un tūrisma jomā, iespējams, arī uzņēmējdarbībā, sākot ar ES projektu fondu atbalstu skolēnu zināšanu un praktisko apmācību veicināšanai komercklasēs. Zviedrus ieinteresēja arī līdzdalība starptautiskajā nometnē “MAN”. 

Apmeklējot Talsu 2. vidusskolu

Savukārt Zviedrijas vēstnieks Latvijā V. E. Henriks Landerholms atzina, ka ir patīkami pārsteigts par viesmīlīgo uzņemšanu, un savā uzrunā sacīja: “Esam ES partneri, un koncentrējamies vienam mērķim. Jo Latvija kļūs attīstītāka, bagātāka un tajā varēs justies drošāk, jo lielāka ieguvēja būs arī Zviedrija.” Viņš apstiprināja, ka Talsos viesojas pirmo reizi, un izteica prieku arī par satiktajiem skolēniem, Pepijas Garzeķes svētkos Talsu 2. vidusskolā, kā arī tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Prieks bija satikt arī tautiešus no Sederčepingas un zviedru mūziķi Hansu Dhejni, kurš kopā ar Baibu Veismani-Rezongu sniedza muzikālo baudījumu.

Visas dienas, no 3. līdz 8. septembrim, kinoteātrī “Auseklis” ikviens interesents bez maksas varēja noskatīties populāras zviedru kinofilmas.

 Zviedrijas delegācijas pārstāvji apmeklēja arī Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes struktūrvienību un viesojās uzņēmumos “SBE Latvia Ltd”, SIA “Talsu tipogrāfija”, kā arī apmeklēja Stendi un Sabili.

 

Viesojoties “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes struktūrvienībā

Viesi no Zviedrijas apmeklēja SIA "Talsu tipogrāfija"

Uzņēmuma “SBE Latvia Ltd” apskate

Oficiālā pieņemšana pie Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus

 

Inga Priede,
Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

Notikumu kalendārs

Jūnijs, 2021
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk